Kahvenisanje

Portal kojem vjerujete √

“Dajemo 300 eura svakome ko može izdržati 7 dana bez interneta i televizora. Smještaj i hrana obezbijeđeni.”

U Crnoj Gori se već nekoliko godina organizuje takmičenje u ležanju, kao šala i odgovor na stereotipe o tamošnjoj naciji. I ovaj put je organizator događaja Etno selo Montenegro, ali u malo izmijenjenom formatu.

Takmičenje se ovaj put održava u izolaciji, tj. takmičari borave sami u kolibama. Tokom sedam dana obezbijeđeni su im smještaj, izvorska voda za piće, kao i hrana, a takmičari nigdje ne smiju izlaziti dok traje takmičenje, moraju sami održavati higijenu posuđa i smještaja, te ličnu higijenu.

U objavi na Instagramu je dodatno pojašnjeno kako je takmičarima zabranjen telefon, televizor, ali i poroci kao što su alkohol, duhan i slično. Navodi se da su dozvoljene knjige i crtanje – u suštini, sve ono što je zdravo za dušu. Inače, onaj ko osvoji prvo mjesto na takmičenju, dobija i 300 eura, a ko ne uspije izdržati tri ili više dana, morati će pokriti sve troškove – i smještaj i hranu, što košta 105 eura.

Prihvatate li vi ovaj izazov?