10 kolovoza, 2022

Kahvenisanje

Portal kojem vjerujete √

RIJEČ “BRE” U SRBIJI SVI KORISTE ALI NE ZNAJU NJENO PRAVO ZNAČENJE: Evo šta zapravo znači, sigurno niste znali

BRE, kratki i česti postulat koji može da se čuje u govoru stanovništva Srbije. Ipak, duboku priču nosi o svom porijeklu. Nije samo jedan, ima ih bezbroj i pomalo su svi uvjerljivi.

MOMO KAPOR je rekao sljedeće: To obično služi za izražavanje divljenja i odobravanja, ali i u isto vrijeme za žaljenje i neodobravanje, služi za pozivanje, opomenu, čuđenje, ohrabrivanje, iznenađenje, posrtanje i prosjačenje. U tom malom BRE smo svi, sa svim njegovim manama i vrlinama, to je naša bit čini se.

Riječ BRE predstavlja problem kad treba objasniti porijekloo, objavljeno je nekoliko hipoteza o porijeklu riječi BRE, keltska, talijanska, grčka, turska, španjolska, autohtona nihilisitčka hipoteza.

Najstarija je turska hipoteza. A prema ovoj hipotezi BRE znači stoka, budalac, magarac, ili nešto slično tome.

Grčka hipoteza kaže da riječ BRE potijče od srednjovjekovne grčke riječi βρε koja se razvila iz starogrčke riječi μρε (mre) i znači u biti ludak, budala ,debil i slično.

Neki su rekli kako su Grci predali Turcima ovu riječ, a Turci potom Srbima, neki kažu kako je obrnuto bilo, turska riječ ušla u grčki, a potom iz grčkog u srpski jezik. Neki su reklli da ima veze i sa italijanskom riječi RE.

Prema talijanskoj latinskoj riječi, BRE dolazi od skraćenice FRA što je u nastavku skraćeno od FRATER a to znači BRAT. Obzirom da su Kelti bili na ovom području, BRE dolazi od keltske riječi BRI a to znači moć, snaga, poštovanje.